V konceptualni fazi zasnove monitoringa porabe energije in temperaturnega ugodja je bil zasnovan minimalni obseg ključnih parametrov, ki jih je potrebno in smiselno spremljati (Bohanec et al., 2014). Pomembno je upoštevanje več vidikov, in sicer poleg tehnično-tehnološkega tudi stroškovni vidik. Senzorji, še bolj pa merilniki porabe toplotne energije, so upravičen strošek le v primeru, da pridobljene podatke spremljamo in uporabljamo, sicer so nepotreben strošek. Seveda pa je kot pomemben vidik potrebno upoštevati tudi modularnost in skalabilnost sistema. Sistem je zasnovan tako, da sta možna enostavno dodajanje merilnih mest in delitev na podsisteme.

Na osnovi izkušenj so se kot najbolj ključne količine za zagotavljanje prihrankov toplotne energije pokazali: meritve porabe končne toplotne energije, končne električne energije ter zajem vsaj treh notranjih temperatur in zunanje temperature. Rešitev je zasnovana tako, da se podatki o porabi energije in temperaturnem ugodju v stavbi na osnovi digitalnih senzorjev in merilcev urno zapisujejo v spletno bazo podatkov in jih je v različnih grafičnih in numeričnih oblikah možno spremljati preko interneta na različnih večpredstavnih napravah, kot so računalnik, telefon ali tablica. Predstavljen sistem monitoringa lahko deluje na osnovi žičnega ali brezžičnega prenosa podatkov.

Zasnova sistema je trinivojska:

 • fizični nivo,
 • terenski zajem in prenos podatkov in
 • upravljavski nivo (obdelava in prikaz podatkov).

Ključna merilna mesta monitoringa so: poraba hladu in toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, poraba električne energije in zajem vsaj treh notranjih in ene zunanje temperature.

 

Sistem digitalnega obratovalnega monitoringa je sestavljen iz treh sklopov:

 1. komponente za zajem in odčitavanje podatkov (fizični nivo za odčitavanje podatkov):
 • zunanji in notranji temperaturni senzorji z žičnim ali brezžičnim odčitavanjem,
 • števci toplotne energije – kalorimetri – z žičnim ali brezžičnim odčitavanjem,
 • števci električne energije z žičnim ali brezžičnim odčitavanjem;

lahko pa so vključeni tudi ostali merilniki, kot so:

 • vodomeri z žičnim ali brezžičnim odčitavanjem,
 • plinomeri z žičnim ali brezžičnim odčitavanjem;

2. komponente za zbiranje in prenos podatkov:

 1. spletni strežnik za online prikaz podatkov;
 2. strežnik za hranjenje podatkov,
 3. strežnik za obdelavo podatkov,
 4. FTP strežnik,
 5. M-Bus Master z možnostjo priključitve več naprav oz. merilnih mest z GSM/GPRS modemom,
 6. radijski oddajnik, ki sprejema in oddaja po wM-Bus protokolu,
 7. ojačevalec ali ponavljalnik za brezžični prenos podatkov (wM-Bus),
 8. bralniki in seštevalniki impulzov,
 9. naprave, ki omogočajo prenos podatkov po protokolu M-Bus,

3. komponente za prikaz podatkov:

 1. spletna stran za prikaz podatkov,
 2. mobilne aplikacije za prikaz podatkov,
 3. večpredstavnostna naprava za prikaz podatkov (npr. računalnik, tablica, telefon ipd.).