Energetski monitoring je orodje s katerim je možno ugotoviti in odpraviti anomalije pri delovanju toplotnih črpalk.

S stalnimi meritvami porabljene elektrike, proizvedene toplote in razmerja med njima (COP) se vidi ali toplotna črpalka vsa približno dosega deklarirane lastnosti.