Energetski monitoring v stavbah je del energetskega upravljanja stavb.

Namen avtomatiziranega sistema monitoringa je zajem podatkov, njihova pretvorba v informacije in posredovanje teh informacij z namenom večje učinkovitosti projekta. Delovanje naprav v stavbah je možno izboljšati in ključno orodje pri tem je monitoring. Področja koristi so predvsem: minimizacijo porabe energije, boljšo informiranost uporabnikov, podporo preventivnemu vzdrževanju, stalne izboljšave učinkovitosti preko dinamičnih nadgradenj podatkovne baze učinkovitosti, dolgoročno zbiranje empiričnih podatkov, kar omogoča izboljšave tako pri načrtovanju, gradnji kot vzdrževanju obstoječih in novih stavb. Orodja za monitoring ne prispevajo samo k zmanjšanju porabe in stroškov, temveč tudi k zmanjšanju trenutnih obremenitev in koničnih moči. Ko govorimo o uspešni realizaciji stroškov, kvalitete in časovnega načrta, je potrebno upravljati vse faze projektov, pri čemer je IT orodje za optimizacijo.