Primer: prihranek pri toplotnih črpalkah s pomočjo energetskega monitoringa

Energetski monitoring je orodje s katerim je možno ugotoviti in odpraviti anomalije pri delovanju toplotnih črpalk. S stalnimi meritvami porabljene elektrike, proizvedene toplote in razmerja med njima (COP) se [...]